Top Sport

Услови за користење

Прифаќање на условите за користење на Makfax.com.mk

Со пристапот на интернет страницата www.topsport.mk ги прифаќате и се обврзувате да ги почитувате Условите за користење на содржините од интернет страницата www.topsport.mk. Агенцијата Макфакс го задржува правото без најава да ги изменува и дополнува овие услови. Секоја промена или дополнување на Условите за користење се применува од денот на објавувањето.

Право на користење

Посетителите на интернет страницата www.topsport.mk имаат право на увид во сите објавени содржини со помош на своите интернет пребарувачи само за лично информирање.
Посетителите на интернет страницата www.topsport.mk немаат право на никаков начин да ги преземаат содржините, целосно или делумно, и да ги отстапуваат на трети лица, да ги складираат во електронска или каква и да е друга форма, ниту јавно да ги објавуваат или да ги користат за комерцијални цели, без изрична писмена согласност од агенцијата Макфакс.
Секое преземање на содржините на www.topsport.mk, односно нивно користење, без писмена согласност од страна на „Макфакс“, е недозволиво и се наплаќа. Цените за преземање на содржините на „Макфакс“ изнесуваат:

  • 19.000,00 денари (+ДДВ) за текст, артикл, статија;
  • 19.000,00 денари (+ДДВ) за видео;
  • 300.000,00 денари (+ДДВ) за видео емитувано на ТВ станица;
  • 9.000,00 денари (+ДДВ) за фотографија.

Со самото објавување/преземање, оној што неовластено ќе ја објави содржината се согласува со овие услови и се согласува, покрај граѓанска одговорност за стореното дејство, да му се изврши наплата на преземената содржина согласно горенаведениот ценовник.

Точност на содржините

Содржината на интернет страницата www.topsport.mk изработена е во согласност со професионалните новинарски и технички стандарди на независната новинска агенција Макфакс и не е одговорна за евентуални директни или индиректни последици од употребата на тие содржини.

Заштита на авторските и сродни права

Интернет-страницата www.topsport.mk нејзините содржини, графичките и техничките решенија се заштитени со издавачки и авторски права (copyright).
Информативните содржини на интернет страницата www.topsport.mk, меѓу другото, се дел од базата на податоци на Макфакс. Таа база од податоци е сопственост на www.topsport.mk и е во согласност со Законот за заштита на авторски и сродни права и е заштитена како самостојно авторско дело.
Дел од информативните содржини на интернет страницата www.topsport.mk создаваат информации кои се интелектуална сопственост на деловните партнери на Макфакс.
Интернет страницата www.topsport.mk содржи заштитени жигови, знаци и називи на друштвото, вклучително и жигот и називот Мakfax. Заштитените жигови, знаци и називи на друштвото не смеат да се користат без изричнаa писмена согласност од Макфакс.

Заштита на приватноста и тајност на податоците

Интернет страницата www.topsport.mk ја почитува приватноста на своите посетители. Податоците на посетителите не се дотапни за трети лица, освен во случаи поинаку пропишани со закон.

Врски (линкови) до други интернет страници

Некои од линковите на интернет страницата www.topsport.mk водат кон интернет страници и сервиси на други извори на информации и информирање. Агенцијата Макфакс на никаков начин не е одговорна за содржините на тие страници и сервиси.

Scroll to Top